Verpachting Zegenpolder te Rhoon kavel 1

Een kavel van circa 34 hectare ‘Akkernatuur’ in de Zegenpolder te Rhoon. Het perceel wordt ter pacht aangeboden vanaf 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020. De pacht gaat middels een hybride inschrijving. Dit houdt in dat u naast een bod op de pachtprijs (exclusief btw, per hectare per jaar) ook verplicht bent drie afzonderlijke Plannen van Aanpak te schrijven voor: de bedrijfsvoering, (recreatieve) beleving en duurzaam bodembeheer. Tevens dient u het ‘Inschrijfformulier’ en indien van toepassing het ‘Standaardformulier Combinatievorming’ conform de eisen in het ‘Selectiedocument’ in te vullen

De bieding en de Plannen van Aanpak worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. U vindt in het ‘Selectiedocument’ een nadere uitleg over de inschrijving en de beoordelingsprocedure. Het selectiedocument bevindt zich onderaan de pagina van Pachtonline.nl. De bijlagen die hier opgenomen zijn, corresponderen met de bijlagen die opgenomen zijn in het selectiedocument. De bijlagen behorend bij kavel 1 zijn opgenomen bij deze kavel. Let op: bijlagen 7 en 10 zijn enkel opgenomen in het selectiedocument.

Indien u een bieding wenst uit te brengen op beide kavels dient u per kavel (kavel 1 en/of 2) een bieding uit te brengen, de gevraagde Plannen van Aanpak en het ‘Inschrijfformulier’ en indien van toepassing het ‘Standaardformulier Combinatievorming’ te uploaden.

LET OP: Naar aanleiding van vragen omtrent de inschrijfprocedure (zie de Nota van Inlichtingen, opgenomen onder ‘Overige documenten’ op deze pagina​) is deze gewijzigd.  Inschrijvers brengen een bod uit voor de betreffende kavel en uploaden daarbij alleen een volledig ingevuld inschrijfformulier voor de betreffende kavel. Dit inschrijfformulier is opgenomen onder ‘Overige documenten’ op deze pagina. Daarnaast dienen de inschrijvers alle vereiste stukken (inclusief inschrijfformulier voor de betreffende kavel), zoals is omschreven in het selectiedocument, per e-mail te versturen naar info@pachtonline.nl met als onderwerp: Aanbod kavel 1 pachtinschrijving Zegenpolder.

De aangepaste werkwijze is nader omschreven in een leidraad en checklist, welke respectievelijk als bijlage 10 en 15 in het selectiedocument zijn opgenomen.

Belangrijke data:

  • 23 juni 2017 (12.00 uur) – Sluiting inschrijving.
  • 28 juli 2017 – Einde beoordelingsprocedure.
  • 9 augustus 2017 – Bekendmaking selectie door provincie.
  • 1 september 2017 – Beoogde ondertekening pachtovereenkomst.

Op de kaart

De percelen

Kadastrale gemeenteKadastrale sectieKadastraal nummerMeer info
Rhoon C 75 i
Oppervlakte 5.23.64 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 79 i
Oppervlakte 4.18.60 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 128 i
Oppervlakte 0.25.66 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 890 i
Oppervlakte 4.26.99 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 897 i
Oppervlakte 6.78.60 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 901 i
Oppervlakte 4.45.00 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 902 i
Oppervlakte 4.03.10 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Rhoon C 904 i
Oppervlakte 5.16.70 ha
Soort perceel natuur
Straatnaam
Plaatsnaam
Totale oppervlakte: 34.38.29 ha

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de verpachte kavel. Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Overige documenten

Kadastrale stukken

Overige stukken

U kunt op dit object bieden via

Deel dit object