Het Biedproces

Het biedproces stap voor stap voor aspirant-pachters

Hier vindt u een stap-voor-stap-beschrijving van het online biedproces van Pachtonline.nl.

ALGEMEEN

 1. De online verpachting bij opbod vindt plaats via de site van www.troostwijkvastgoedverkoop.nl. Deze website wordt technisch beheerd door Troostwijk.
 2. Om biedingen uit te kunnen brengen, moeten bieders zich laten registreren op de website van Troostwijk. Bieders zijn dus altijd bekend bij Pachtonline.nl.
 3. De verpachting vindt plaats onder voorbehoud van gunning door de verpachtende partij.
 4. Alle biedingen op percelen zijn biedingen op de pachtsom per hectare per jaar.

 

INFORMATIE

 1. Voor de verpachting maakt Pachtonline.nl een complete online presentatie op basis van de informatie die door de verpachter is aangeleverd.
 2. Vooraf stelt Pachtonline.nl de concept-pachtovereenkomst op. Deze is samen met kaart- en beeldmateriaal te downloaden via de website. Zo is voor alle belangstellenden duidelijk wat wordt verpacht en onder welke voorwaarden.
 3. Pachtonline.nl organiseert geen kijkmomenten. Aangezien (vrijwel) ieder object aan de openbare weg ligt, kunnen belangstellenden op eigen gelegenheid de percelen opnemen.

 

VERPACHTING

 1. Vanaf het moment dat alle informatie over de percelen binnen is bij Pachtonline.nl, kan binnen tien weken de verpachting worden gesloten.
 2. De mogelijkheid om online te bieden (de opbodfase) staat open gedurende vijf dagen.
 3. Bij Pachtonline.nl vindt geen afslagfase plaats.
 4. Na het sluiten van de biedfase informeert Pachtonline.nl de verpachter over de hoogste bieding en vindt overleg plaats over de gunning. De hoogste bieder wordt daarbij bekendgemaakt aan de verpachter. De verpachter laat per e-mail aan Pachtonline.nl weten of gegund wordt.
 5. De notaris houdt toezicht op het verloop van het online proces bij Troostwijk. Dit geeft alle betrokkenen de zekerheid dat het proces eerlijk en ordelijk verloopt.

 

AFWIKKELING

 1. Nadat gunning heeft plaatsgevonden, wordt de pachtovereenkomst opgemaakt. De pachter en verpachter ondertekenen de pachtovereenkomst, waarna de overeenkomst ter goedkeuring zal worden aangeboden bij de Grondkamer.
 2. Wanneer de overeenkomst is goedgekeurd, ontvangen pachter en verpachter een exemplaar van de goedgekeurde overeenkomst.