Veelgestelde vragen

Vragen over deze website (3)

Kan iedereen gebruikmaken van deze website?

Deze website is ontwikkeld voor alle pachters en verpachters van landbouwgrond: particulieren, ondernemers stichtingen en overheden.

Welke partijen zitten achter Pachtonline.nl?

Pachtonline.nl is een initiatief van Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters in samenwerking met Troostwijk Vastgoed Verkoop. Deze combinatie staat voor kennis en ervaring op het gebied van landelijk vastgoed, online verkoop en online verpachten. De eigenlijke online verpachting wordt technisch … Lees verder

Welke onroerende zaken kunnen via Pachtonline.nl worden verpacht?

Via de website Pachtonline.nl kunnen alleen percelen grond (zonder opstallen) voor een periode van maximaal 6 jaar worden verpacht.

Vragen over bieden en gunnen (8)

Wat zijn de voordelen van online pacht?

Online Pacht is een volledig transparante en objectieve manier om percelen te pachten en verpachten. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te bieden en alle biedingen zijn (geanonimiseerd) zichtbaar. Bieders moeten zich vooraf wel registeren en zijn dus bekend bij … Lees verder

Hoe werkt het bieden bij opbod of per inschrijving?

De biedingen worden gedaan via de speciale biedingwebsite van Troostwijk. Na het openen van de biedtermijn doen bieders in de opbodfase steeds hogere biedingen. De opbodfase sluit na een vooraf bepaalde tijd, maar alleen als er gedurende vijf minuten geen … Lees verder

Waarom hanteert Pachtonline.nl een systeem van opbod?

Verpachting bij opbod leidt tot een optimale (marktconforme) opbrengst en geeft iedereen de kans om een perceel te pachten.

Hoe verloopt het biedproces stap voor stap?

Het biedproces stap voor stap voor aspirant-pachters Hier vindt u een stap-voor-stap-beschrijving van het online biedproces van Pachtonline.nl. ALGEMEEN De online verpachting bij opbod vindt plaats via de site van www.troostwijkvastgoedverkoop.nl. Deze website wordt technisch beheerd door Troostwijk. Om biedingen … Lees verder

Kan ik zien wie de andere bieders zijn?

Nee, bieders kunnen wel het hoogste bod zien, maar niet wie het bod heeft uitgebracht. Pachtonline.nl kan van elke bieding uiteraard wél zien wie de biedende partij is. Bij inschrijvingen zijn biedingen niet zichtbaar. Iedere gegadigde brengt dan meteen zijn … Lees verder

Wie betaalt de kosten van de transactie en de Grondkamerkosten?

De verpachter betaalt de transactiekosten. Hiervoor is een rekentool beschikbaar. De Grondkamerkosten en de kosten voor de pachtovereenkomst komen voor rekening van de pachter. Dit gaat om een vast bedrag van bij elkaar € 156,25 (inclusief btw). Bij een bieding … Lees verder

Wie wordt uiteindelijk de pachter?

De hoogste bieder is degene die bij opbod het hoogste bod heeft uitgebracht. Iedere bieder is op basis van de voorwaarden van Troostwijk gebonden aan zijn bod. De verpachter bepaalt vervolgens of het perceel aan de hoogste bieder wordt gegund. … Lees verder

Wat gebeurt er nadat het perceel gegund is?

Als de kavel wordt gegund, neemt Pachtonline.nl contact op met de betreffende bieder voor de afwikkeling. Pachtonline.nl heeft door Wijn & Stael Advocaten een standaard pachtovereenkomst laten opmaken. Hierin kunnen ook afspraken worden vastgelegd over bemestingstoestand, bouwplan of onderhoud van … Lees verder

Vragen van pachters (5)

Hoe kan ik zip-bestanden uitpakken?

Veel informatie over de objecten op Pachtonline.nl is beschikbaar gemaakt in de vorm van een zogeheten zip-bestand. U herkent het aan de extensie ‘.zip’. Een zip-bestand is een gesloten map die gemakkelijk te verzenden is en die meerdere bestanden kan … Lees verder

Hoe kom ik als potentiële pachter aan informatie over aangeboden percelen?

Alle informatie is te vinden op deze website, bij het betreffende object. De relevante stukken, de pachtovereenkomst en de voorwaarden zijn bij aanvang beschikbaar. U weet dus precies waarop u biedt.

Kan ik de percelen ter plekke bezoeken?

De percelen liggen meestal aan de openbare weg. Het is dus mogelijk de kavels op eigen gelegenheid te bezoeken. Aangezien u percelen van iemand anders bezoekt, zijn respect en enige terughoudendheid hierbij geboden. Verpachters plaatsen in het veld markeringsbordjes om … Lees verder

Wat moet ik doen voordat ik kan bieden?

Via de knop “bieden” komt u op de website van Troostwijk. Hier kunt u zich registreren en daarna kunt u biedingen uitbrengen. Registeren is nodig zodat altijd duidelijk is wie de biedende partijen zijn.

Is er een vorm van toezicht?

Een notaris houdt toezicht op het proces bij Troostwijk. Dit geeft de verpachter en de bieders de zekerheid dat het proces eerlijk en ordelijk verloopt. De regels en voorwaarden zijn voor iedereen zichtbaar en voor iedereen gelijk. De standaard pachtovereenkomst … Lees verder

Vragen van verpachters (9)

Ik wil zelf vooraf bepalen wie er gaat bieden, kan dat?

Als verpachter kunt u ook kiezen voor een besloten verpachting. U bepaald daarbij zelf wie kan meebieden op uw percelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van een besloten verpachting.

Hoe kan ik een perceel op de website plaatsen?

Wanneer u op de knop ik wil verpachten klikt, kunt u zich registeren als verpachter. U kunt nu op uw persoonlijke pagina kavels uploaden aan de hand van een invulformulier. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als … Lees verder

Wie is verantwoordelijk voor de informatie op Pachtonline.nl?

In principe bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie over de percelen die u aanbiedt. Pachtonline.nl controleert de informatie voordat deze op de website verschijnt. Wij bieden u op deze manier een platform om tegen lage kosten zelf uw grond … Lees verder

Wat kost de dienstverlening van Pachtonline.nl?

Als verpachter betaalt u een vast bedrag, dat afhankelijk is van de duur van de verpachting en het aantal hectares. Bij het aanmelden van een kavel krijgt u een overzicht van de kosten. U kunt ook voorafgaand aan de aanmelding … Lees verder

Ik wil niet zelf mijn percelen uploaden, kan ik toch gebruik maken van Pachtonline.nl?

Ja dat kan. Wij kunnen de informatie voor u op de website plaatsen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een persoonlijk aanbod.

Ik heb behoefte aan maatwerk. Is Pachtonline.nl dan wel het juiste kanaal?

Jazeker. Pachtonline.nl is bij uitstek in staat om maatwerk te leveren. Bijvoorbeeld wanneer u een groot aantal percelen wilt verpachten, of wanneer u uw percelen door middel van een inschrijving wilt verpachten. Ook kunnen wij de invoer van gegevens uit … Lees verder

Kan ik als verpachter mijn grond tegelijk ook via andere partijen aanbieden?

Nee, dit zou het online pachtproces onbetrouwbaar maken. De opdracht aan Pachtonline.nl is dus exclusief.

Hoe worden mogelijke pachters op de online pacht geattendeerd?

Om potentiële pachters te interesseren voor het aanbod van Pachtonline.nl, plaatst Pachtonline.nl regelmatig advertenties en worden elektronische mailings verzonden. Omdat pachters vaak uit de regio komen, raden wij verpachters aan zelf ook kenbaar te maken dat een perceel via Pachtonline.nl … Lees verder

Hoe lang duurt het proces van online verpachting?

Circa tien weken nadat de verpachter alle benodigde informatie heeft aangeleverd, kan de verpachting sluiten en kan de gunning plaatsvinden.