Verpachten

Volledige controle en de hoogste opbrengst

Online pacht iets voor u?

Zoekt u voor een beperkte periode een gebruiker voor uw grond? Of heeft u op basis van uw bouwplan behoefte aan vruchtwisseling op uw grond? Dan is online pacht interessant voor u: eenvoudig, transparant en objectief. Omdat uw grondaanbod een groot bereik heeft, mag u rekenen op een maximale opbrengst. Veilig, zonder rompslomp en tegen gunstige kosten.


Volledige controle

Het online biedproces werkt uitsluitend met bieders die zijn geregistreerd. Het hele proces wordt vastgelegd en daarmee ook de afspraken die u maakt met de pachter. De hoogste bieder wordt pas de pachter nadat u de pacht hebt gegund. Zo houdt u als verpachter de volledige controle.


Koppeling met uw vastgoedbeheersysteem

Wat is makkelijker dan gegevens uit uw eigen vastgoedbeheersysteem gebruiken? Pachtonline.nl. heeft de mogelijkheid om gegevens die uit uw beheersysteem (bijvoorbeeld P8) kunnen worden geëxporteerd, direct in te lezen in Pachtonline.nl. Na sluiting van het biedproces worden de contactgegevens van de pachter en de hoogste bieding (de pachtprijs) digitaal aangeleverd. Vervolgens kunt u deze gegevens importeren in uw beheersysteem. Met behulp van uw beheersysteem stelt u zelf uw pachtcontract op. Verpachters die zelf het pachtcontract opstellen krijgen een gereduceerd tarief aangeboden. Heeft u interesse neem dan contact op voor het maken van een maatwerk afspraak.


Uw grond invoeren

Op deze pagina’s kunt u inloggen en uw grondaanbod invoeren. De eerste keer dat u gegevens invoert, moet u zich ook registreren.

Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters checkt de gegevens van uw perceel. Tegen een redelijke vergoeding kunt u de gegevensinvoer ook door ons laten verzorgen. Bij grote oppervlakten, een groot aantal percelen of gedeeltelijke percelen doen wij u graag een aanbieding op maat.

Inloggen Registeren


Wat zijn uw kosten?

Bij pachtonline.nl zijn de kosten laag en vooraf duidelijk. Als verpachter betaalt u voor het gebruik van het online biedsysteem en voor de administratieve behandeling van uw aanbod. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de duur van de verpachting en de verpachte oppervlakte. Wilt u precies weten wat uw kosten zijn? Gebruik dan de online rekentool. Wilt u precies weten wat uw opbrengsten zijn? Gebruik dan de online opbrengstentool. Deze geeft u duidelijkheid voordat u uw grond aanbiedt.

Rekentool Opbrengstentool

De Grondkamerkosten en de kosten van de pachtovereenkomst komen voor rekening van de pachter. Dit zijn vaste bedragen die tijdens het biedproces duidelijk worden gecommuniceerd.


Maatwerk

Hebt u behoefte aan maatwerk? Pachtonline.nl kan dit leveren. Bijvoorbeeld wanneer u een groot aantal percelen voor verpachting wilt aanbieden danwel zelf het pachtcontract wilt opstellen. In dergelijke gevallen geldt een gereduceerd tarief. In specifieke gevallen is ook verpachting via online inschrijving mogelijk. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Besloten verpachting

Als verpachter kunt u ook kiezen voor een besloten verpachting. U bepaalt daarbij zelf wie kan meebieden op uw percelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van een besloten verpachting.


Pachtovereenkomst

Wijn & StaelPachtonline.nl maakt gebruik van een standaard pachtovereenkomst. Deze pachtovereenkomst gaat uit van een verpachting van alleen grond (zonder opstallen) voor een periode van maximaal zes jaar. Uniek: in de overeenkomst kunnen bepalingen over de bemestingstoestand en waarborgen voor het behoud van de grondkwaliteit worden opgenomen. De standaard pachtovereenkomst is door de pachtrechtspecialisten van Wijn & Stael advocaten te Utrecht getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin Dankers via e-mailadres: dankers@wijnenstael.nl.


Markering in het veld

IMG_3266 (2)Ter markering van het te verpachten perceel kunt u gebruikmaken van markeringspaaltjes (flexo jalons) met het logo van Pachtonline.nl. Wij sturen u hiervoor per post drie jalons toe die u aan de uiteinden en de toegang (dam) van het perceel kunt plaatsen. De jalons sturen wij u toe nadat u uw percelen heeft aangemeld. Door deze jalons te plaatsen kunnen aspirant-pachters het perceel eenvoudig traceren vanaf de openbare weg.

Download onze pdf met een uitleg over de werking van Pachtonline.nl